กิจกรรมงาน My Pet Day
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการ
จัดกิจกรรมงาน My Pet Day ขึ้นที่โรงพยาบาลสัตว์บางนา
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ
นิตยสาร YOURPET วาไรตี้
สายพันธุ์ใหม่