โรงพยาบาลสัตว์บางนา เป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกชนที่เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-20.00 น. ให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทั้งตรวจรักษาทั่วไป และตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง เอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวด์ ผ่าตัด บริการอาบน้ำ-ตัดขน รับฝากเลี้ยงและฝากรักษา จำหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยง ต้องการทีมงานที่มีใจรัก ในงานบริการ รักหมาแมว ให้คุณค่าในความแตกต่างของคนเพื่อการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นกะได้
สนใจท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-744-1410 อีเมล์ tharinee.p@bphpetcare.com

ตำแหน่งงานว่าง

โปรดกรอกข้อมูลสมัครงาน